Styrelsens uppdrag är att förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar samt övriga uppdrag som angivet i samfällighetens stadgar.

Styrelsen väljs en gång per år vid årsstämman och består av 5 stycken ledamöter och 2 suppleanter inklusive ordförande och kassör.

Ordförande: Anders Edlund mejla Anders genom att klicka på hans namn.

Kassör: ......................